tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما

طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما

دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما

این مجموعه شامل:

پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مواد شب نما
تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مواد شب نما
عکس جابربن حیان در مورد مواد شب نما
مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان مواد شب نما
این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.
قسمتی ازین مجموعه
 

نورهای شب رنگ به دو روش زیر ساخته می شوند:

incandescence =روشنایى سیمابى، نور سفید دادن مانند نورهایی که توسط جریان الکتریسیته تولید می شود.
luminescence=به طور کلی این کلمه این گونه معنی می شود: پدیده ی نور افشانی جسمی پس از قرار گرفتن در معرض تابش اشعه شب تابی
یک منبع نوری luminescence معمولا از یک منبع نوری incandescence سردتر است. یعنی اتلاف گرما ندارد و این به این علت است که مواد lumiji ghnce از انرژی گرمایی اجسامی که در محیط هستند استفاده می کند و آن را جذب می کنند. این پدیده می تواند مثلا با فعل و انفعال شیمیایی، انرژی الکتریکی، جنبش های درون اتمی یا تنش هایی که روی یک بلور کریستالی هستند اتفاق بیفتد. البته لازم به ذکر است که رنگ مواد luminescence به دما بستگی ندارد.

تعدادی از مواد شناخته شده ای که جزو مواد لومینوسانس هستند، عبارتند از:

Chemoluminescence نورتابی شیمیایی
Bioluminescence لومینوسانس زیستی، زیست تابی مانن کرم های شب تاب
Crystalloluminescence یا لومینوسانس بلوری یا کریستالی، شیمی
Electroluminescence یا الکترو لومینوسانس، علوم هوایی
Cathodoluminescence یا لومینوسانس کاتدی، الکترونیک
Mechanoluminescence یا لومینوسانس مکانیکی
Triboluminescence لومینوسانس اصطکاکی
Fractoluminescence
Piezoluminescence لومینوسانس الکتریسیته ای
Photoluminescence یا لومینوسانس نوری، الکترونیک
Phosphorescence تابندگی فسفری، شب تابی
Fluorescence تابندگی مهتابی
Radioluminescence یا رادیو لومینوسانس، علوم هوایی
Sonoluminescence
Thermoluminescence لومینوسانس حرارتی

لینک دانلود:

طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما


طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما


ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :


ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window