tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> گزارش تخصصی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی متوسطه اول و دوم

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


گزارش تخصصی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی متوسطه اول و دوم

گزارش تخصصی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی متوسطه اول و دوم

مختصری از گزارش تخصصی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

گزارش تخصصی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی متوسطه اول و دوم

چکیده

کی از مهمترین اهداف آموزشی علوم در ژاپن که با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور هماهنگ است، آموزش علوم و فناوری، توانایی فکر کردن، تصمیم‌گیری وشناخت طبیعت و قوانین حاکم بر آن است. درمدارس ابتدایی ژاپن در پایه‌های اول و دوم (به ترتیب 6 و 7 ساله‌ها)ازیک برنامه درسی درهم تنیده تحت عنوان «مطالعه محیط زندگی» استفاده می‌شود.دراین برنامه درسی، دانش‌آموزان با پدیده‌های علمی محیط اجتماعی، طبیعی و زندگی روزانه خود آشنا می‌شوند تابه یک دید علمی دست یابنداین دوره آموزشی بیشتر به کسب تجربه و انجام فعالیت‌های عملی تأکید دارد. در طول این دو سال اول و دوم ابتدایی، معلمان وظیفه دارند تا فرایند آموزش را بر سه حیطه متمرکز نمایند. این حیطه‌هیا عبارتند از: موجودات زنده ومحیط آنها، ماده وانرژی وکره زمین وجهان این حیطه‌های شامل موضوعاتی اززیست‌شناسی،فیزیک،شیمی وزمین‌شناسی هستند

مقدمه

علوم تجربی بخشی از دانش بشری است كه حاصل مطالعه و جست وجوی او درشناخت جهان مادی و نظام وقوانین آن است این درس بی شك یكی ازدروس پراهمیت دوره تحصیلی متوسطه اول محسوب میشود،چرا كه پایه چهار درس شیمی،فیزیك،زمین شناسی وزیست شناسی دوره متوسطه دوم را این درس مهم تشكیل می دهدبنابراین محتوای كتاب درسی علوم تجربی وروش تدریس آن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.یكی از بخش هایی كه دركتاب جدیددارای اهمیت زیادی است بخش مربوط به انجام آزمایش های این كتاب است كه سعی شده است تاحدامكان بتوان آن هارابا استفاده ازوسایل وموادآزمایشگاهی ساده تری انجام داد.مسلما یكی از روش های مهم فعال تدریس،مخصوصا در درس علوم تجربی انجام آزمایش است چراكه كسب مهارت هایی مانند برنامه ریزی،مشاهده دقیق، اندازه گیری،ثبت دقیق و درست اطلاعات، ارائه صحیح نتایج ویافتن ارتباط منطقی بین متغیرهابا انجام این فعالیت عملی ،ممكن ومیسرمی شوداز دیگر سوانجام آزمایش،آن هم توسط دانش آموزان بانظارت معلم آنان راقادرمی سازدتادرباره اهداف آن فعالیت علمی تفكربپردازندوبابررسی نتایج حاصله درك روشنی مفهوم آموزش داده شده بدست آورندانجام آزمایش دررده بندی تكالیف برحسب حیطه های یادگیری درزمره تكالیف مهارتی می باشدكه موجب پایداری آموخته هامی باشدلینک دانلود:


گزارش تخصصی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی متوسطه اول و دوم
گزارش تخصصی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی متوسطه اول و دوم


ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :


ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window