tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> دانلود مقاله مرکز کارآفرینی و اثر آن بر فرآیند توزیع دانش و کارایی اقتصادی

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


دانلود مقاله مرکز کارآفرینی و اثر آن بر فرآیند توزیع دانش و کارایی اقتصادی

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

 

دانلود مقاله مرکز کارآفرینی و اثر آن بر فرآیند توزیع دانش و کارایی اقتصادی

چکیده

در این مقاله به دو فرضیه می پرداریم، نخست: تلاشها جهت نوآوری منطقه ای  اثر مثبتی بر دانش مبتنی بر فعالیتهای کارآفرینی در سطح منقه دارد. دوم: دانش مبتنی بر کارآفرینی به طور مثبت بر کارآیی اقتصادی اثر میگذارد. ما این دو فرضیه را با استفاده از اطلاعات در سطح مناطق آلمان غربی بررسی میکنیم و از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل روابط بین متغیرهای پنهان استفاده میکنیم.  تحقیق عملی ما مدارک لازم را برای حمایت و دفاع از این دو فرضیه فراهم میکند. بر این اساس، نتایج مابیان میکند که تلاشها جهت نوآوری یک اثر غیر مستقیم بر کاآیی قتصادی از طریق کارآفرینی دارد.در تحقیقات تجربی موجود این اثر غیر مستقیم مورد توجه قرار نگرفته و تنها به اثر مستقیم نوآوری بر کارایی اقتصادی توجه شده است.

- مقدمه :

تولید دانش یک عامل تعیین کننده در کارایی اقتصاد منطقه ای است.  این نکتة اصلی تئوری رشد درونی است. (لوکاس و گراسمن و هلپمن). در این تئوری جنبظ عمومی بودن دانش مورد تأکید قرار گرفته است: دانش نمیتواند برای همیشه محافظت شده و محصور شود و به طور همزمان ممکن است توسط چند واحد تجادی مورد استفاده قرار گیرد.از این رو در این تئوری واحد تجاری نوآور دانش فنی را به طور خودکار به واحد تجاری که از این دانش به طور مفید استفاده میکند منتقل میکند. در حالی که این تئوری فوق العاده قوی بود فرض اساسی آن نسبتا ساده بود. (اروو) بیان می کند که دانش جدید فی نفسه از لحاظ ارزش اقتصادی مطمئن و قابل اتکا نیست. از این رو عموما تبدیل دانش جدید به فن آوری ها و محصولات جدید نیازمند سرمایه گذاری با بازده نامعین است. این موضوع ارتباط دارد با (نایت) که توانست بین خطر بازدة غیر قابل محاسبه و نامطمئن با بازده قابل محاسبه تمایز قائل شود. وی بیان می کند که کارآفرین یک کارگذار اقتصادی است که مسئولیت معامله در شرایط غیر مطمئن را تقبل میکند. شرایط عدم اطمینان هم چنین بخشی از تئوری «فرصت های کارآفرینی»است.(کیرزنر).بر طبق نظریه وی کشف فرصتهای کارآفرینی نیاز به بصیرت و هوشیاری دارد.


لینک دانلود:


دانلود مقاله مرکز کارآفرینی و اثر آن بر فرآیند توزیع دانش و کارایی اقتصادیارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :


ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window