tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> دانلود مقاله نقش خودکارآمدی بر توانمندسازی کارکنان

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


دانلود مقاله نقش خودکارآمدی بر توانمندسازی کارکنان

تعداد صفحات: 14     کد محصول :3229      حجم فایل:18,44 KB      نوع فایل :rar 


فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

توانمند سازی:

 

*توانمند سازی عبارت است از تقویت عقاید افراد و ایجاد اعتماد به نفس در آنها نسبت به خودشان و تلاش در جهت اثربخشی فعالیتهای سازمان (گوردن)توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثربرای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و توتناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.به عبارتی توانمند سازی وسیله ای است که هدفهای فردی و سازمانی را هم سو می کند و کارکنان باور می کنند که رشد و پیشرفت سازمانشان منافع آنان را نیز در بر دارد.خودکارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله مهارتهای شناختی،اجتماعی،عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به گونه ای اثربخش سازماندهی می شود.به نظر( باندورا) داشتن دانش،مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند،بلکه باور انسان درباره تواناییهای خود در انجام آنها برچگونگی عملکرد خویش موثراست.بین داشتن مهارتهای مختلف با توان ترکیب آنها به روشهای مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون ،تفاوت آشکار وجود دارد.افراد کاملا می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارتهای لازم برای انجام وظایف را دارند.اما اغلب در اجرای مناسب مهارتها موفق نیستند.به طور خلاصه خودکارآمدی داشتن باور به توانایی انجام کار در موقعیتهای مختلف شغلی اشاره دارد.باور کارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است.انجام وظایف توسط افراد مختلف با مهارتهای مشابه در موقعیتهای متفاوت به صورت ضعیف،متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای کارآمدی آنان وابسته است.مهارتها می توانند به آسانی تحت تاثیر خودتردیدی قرار گیرند،در نتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند،از تواناییهای خود استفاده کمتری می کنند به همین دلیل ،احساس خودکارآمدی ،افراد را قادر می سازد تا با استفاده از مهارتها در برخورد با موانع ،کارهای فوق العاده ای انجام دهند.بنابراین خودکارآمدی عاملی مهم برای انجام موفقیت آمیز عملکرد و مهارتهای اساسی لازم برای انجام آن است.عملکرد موثر هم به داشتن مهارتها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارتها نیازمند است.اداره کردن موقعیتهای دایم التغییر، مبهم،غیرقابل پیش بینی و استرس زا مستلزم داشتن مهارتهای چندگانه است.مهارتهای قبلی برای پاسخ به تقاضای گوناگون موقعیتهای مختلف باید غالبا به شیوه های جدید، ساماندهی شوند.بنابراین ،مبادلات با محیط تا حدودی تحت تاثیر قضاوتهای فرد در مورد تواناییهای خویش است.بدین معنی که افراد باور داشته باشند که در شرایط خاص ،می توانند وظایف را انجام دهند.خودکارآمدی معیار داشتن مهارتهای شخصی نیست، بلکه بدین معنی است که فرد به این باور رسیده باشد که می تواند در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد وظایف را به نحو احسن انجام دهد.


لینک دانلود:


دانلود مقاله نقش خودکارآمدی بر توانمندسازی کارکنان

ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :


ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window